Su Akış Testleri

DEF, Su Akış Testlerini ulusal ve uluslararası en güncel kodlara, standartlara ve yönetmeliğe uygun olarak; kalibre edilmiş, onaylı son teknoloji ürünü test cihazlarıyla verimli, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yangın Pompaları Su Akış Testleri

Yangın pompaları, su beslemesi için gerekli basıncın çok düşük veya yetersiz olduğu durumlarda yangın söndürme sistemlerine gereken basınç ve debide su sağlar. Olası bir yangın anında nasıl bir performans sergileyeceğini belirlemek açısından su akış testleri birincil öneme sahiptir.

A.B.D. Ulusal Yangından Korunma Kurulunun (NFPA) ilgili standardına göre yangın pompaları ilk kurulumdan sonra saha kabul test prosedürlerine göre su akış testleri yapılmalıdır. (NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)

Daha sonra, yangın pompalarına her yıl su akış testleri yapılır.
(NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems)

Hidrant Sistemi Su Akış Testleri

Hidrant sistemi, itfaiyecilerin olası yangını söndürmelerine, oluşabilecek büyük çapta hasar veya can kayıplarını önlemelerine yardımcı olur. Su dağıtım sisteminin  genel durumunu belirlemede su akış testleri oldukça faydalı ve önemlidir.

En az 5 yılda bir  yer altı ve üstü yangın su dağıtım borularının su akış testleri yapılmalıdır. 
(NFPA 291, Recommended Practice for Fire Flow Testing and Marking of Hydrants)

Sabit Boru Tesisatı ve Yangın Dolapları Sistemi Su Akış Testleri

Su beslemesinin gerekli debi ile tasarım basıncı sağladığını doğrulamak için beş yılda bir otomatik dikey sabit boru tesisatı ve yangın dolabı sistemlerinin her bir bölgesinin hidrolik olarak en uzak hortum bağlantılarında su akış testleri yapılmalıdır. (NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems)

Oda Sızdırmazlık Testleri

Testlerinizi Başarılı Kılmanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğimizi Görmek İçin Bize Ulaşın.